Privacy

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, activiteiten en feesten. Ook willen we foto’s en filmpjes van u op www.blaankeboeskeulkes.nl, onze Facebook pagina, Snapchat en Instagram plaatsen ter promotie van deze activiteiten en feesten.

 

Als lid van O.J.C.V. De Blaanke Boeskeulkes geeft ik de vereniging toestemming voor de volgende gegevensverwerkingen:

– Mij benaderen voor activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere verenigingen of maatschappelijke dienstverleners.

– Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij op www.blaankeboeskeulkes.nl, de BB Facebook pagina, Snapchat en Instagram ter promotie.

– Het beschikbaar stellen van mijn naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en adres zodat de vereniging mij kan benaderen voor uitnodigingen, nieuws en andere zaken.

Tevens neem ik te kennisgeving aan dat bij calamiteiten voor zover bekend mijn NAW gegevens gebruikt worden om nood verlenende in stanties in te lichten.