Oplossing “De Jubelvorst”

Vorst Jaap II en Sik Stef zaten op meerdere plaatsen verstopt in de tekst. Zo staat in de eerste regel het woord ‘zonnebril’, dit is een verwijzing naar de vertolking van Heino die de Vorst wel eens heeft opgevoerd. Iets daarna spreek ik over ‘besturen’. Dit slaat enerzijds op de bestuursfunctie van de Vorst bij de BB maar is tevens een verwijzing naar zijn politieke activiteiten als fractievertegenwoordiger bij het Oldenzaalse CDA. De kroketten van Braakhuis zijn een link naar zijn lidmaatschap van de LEO’s en een ‘stralende glimlach’ krijg je als je naar Protheva Tandtechnisch laboratorium bent geweest. En in het eerste gedichtje begint de tekst met ‘Wie overwint de stoelendans om de kroon?’. Vorst Jaap overwint deze stoelendans natuurlijk, omdat de betekenis van de naam Jaap ‘overwinnaar’ is.
Iets verderop in de tekst wordt gesproken over een ‘stadstaat’. Het Griekse woord voor stadstaat is ‘polis’ en hiervan is weer het woord ‘politiek’ van afgeleid. Daarnaast kan de vraag ‘zou dit dan de 2e keer zijn?’ met ja worden beantwoord, het is inderdaad de 2e keer dat een Vorst Jaap de BB voor gaat en ook nog eens beide keren in een jubileumjaar. Vervolgens verwijst ‘feestcommissie’ naar de commissie van Sik Stef en ‘pers en propaganda’ naar de commissie waarvan de Hoogheid voorzitter is.
Op het moment dat ik een flinke snee in mijn hand oploop bij het passeren van de hekken (‘Hek’nsluuter’) dan wordt zo’n snee ook wel een ‘jaap’ genoemd. Tot slot schrijf ik in de tekst: ‘..in de verte … komen dingen samen’. Het Griekse woord voor ‘in de verte’ is ‘tele’ en als er zaken samenkomen, dan is dat een ‘combinatie’. Samen is dit een verwijzing naar een baantje van de Vorst bij Telecombinatie Oldenzaal. De rest was allemaal onzin of om jullie op het verkeerde been te zetten.

Ralph Steinebach