Oplossing Vorstencode 2018

Oplossing van “De Vorst op missie”

Vorst Bart III en Sik Ron zaten op meerdere plaatsen verstopt in de tekst. Zo eindigt de laatste regel in het eerste versje op ‘dubbel dubbelop’, wat slaat of het feit dat zowel de Hoogheid als de Sik een familielid hebben die al eerder Vorst is geweest: Peter Kip, de oom van Bart, als Vorst Peter in 1985 en Vorst Lex, de broer van Sik Ron, in 2013. Daarnaast verwijst ‘ouderwetse clown’ naar een harlekijn, een clown in vroeger dagen. De Vorst speelt rugby bij de Harlequins. De naam Bart is afgeleid van Bartholomeus, één van de 12 apostelen waarover gesproken wordt in de tekst. Vlak daarna wordt er een envelop in Oldenzaalse kleuren overhandigd. Deze Oldenzaalse kleuren (blauw-geel) komen ook terug in de auto’s waarmee de Vorst en zijn Sik autorodeo’s rijden. De verwijzing naar Basisschool de Drie-eenheid is een verwijzing naar de basisschool van Vorst Bart III. Tot slot de cijferreeks, bijna aan het einde van het verhaal.  In het 2e versje werd reeds aangegeven te zoeken langs de randen. De randen van de ruitvorm leveren met de klok mee de volgende cijfers (en daarmee mogelijke aanwijzingen):

  • 52 jaar geleden (1966) was opa Karel Kip Stadsprins van Oldenzaal.
  • 13 jaar geleden (2005) was de vader van de Hoogheid secretaris van Stadsprins Henk Noordman. Tevens was 2005 het jaar van de 1e Vorst Bart bij de BB.
  • 6 jaar geleden (2012) was Bart Leussink Vorst Bart II.
  • De 3 slaat op het feit dat de Hoogheid de 3e Vorst Bart in de geschiedenis van de BB is.
  • Vorst Bart III is de 54e Vorst van de BB en dat is 33 jaar nadat zijn oom Peter de BB voorging als Vorst Peter II.
  • Vorst Bart III is hiermee de 2e Kip die de scepter zwaait over de Blaanke Boeskeulkes.
  • Tot slot is het 18 jaar geleden dat vader Albert Kip Stadsprins van de Boeskoolstad was.

De rest van de mogelijke aanwijzingen in de tekst waren zoals gebruikelijk onzin of om jullie op het verkeerde been te zetten.

 

Ralph Steinebach